Loading color scheme

Sportovní třídy se zaměřením na atletiku jsou chápány jako výběrová školská zařízení, kde zařazení žáků je ovlivněno mírou pohybového talentu jedince. Jsou ustanoveny na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se souhlasem ředitelství základní školy, zřizovatele ZŠ, Českého atletického svazu a spolupracujicího atletického oddílu.Svou činnost vyvíjejí na druhém stupni základní školy od 6. do 9. třídy. V podmínkách naší školy je zřizována přípravná 5. sportovní třída na prvním stupni ZŠ.

Vedoucí trenér:
Mgr. Jaromír Korbel, tel 606 443 969, mail: korbel@opava.cz
Smluvní trenéři:
Mgr. Jan Škrabal, Mgr. David Bednář, Mgr. Petr Mička
Učitelé ve sportovních třídách:
Mgr. Jan Škrabal, Mgr. David Bednář, Mgr. Petr Mička, Eva Kociánová, Jaromír Korbel,Vladěna Hrbáčová

Rodiče dětí, které mají zájem o studium ve sportovních třídách, mohou kdykoliv během školního roku kontaktovat ředitelství školy, nebo vedoucího trenéra.
U zájemců budou prováděny tyto testy: běh na 50 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký měřený od místa odrazu, pětiskok, běh na 1500 m, měření tělesné výšky a hmotnosti.

Máte li zájem o zařazení Vašeho dítěte do sportovní třídy, informujte se na naší škole buď u vedoucího trenéra ST Mgr. Jaromíra Korbela (telefon: 606 443 969) nebo u ředitele školy Mgr. Jana Škrabala (telefon: 606 616 997 nebo 553 715 763), případně na sekretariátu školy (telefon: 553 715 006) a zažádejte prosím o předběžnou přihlášku, kterou si můžete také stáhnout z těchto stránek.

Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu naší školy, případně emailem na adresu vedoucího trenéra (korbel@opava.cz). Každou přihlášku, kterou dostaneme, evidujeme a počítáme s účastí na talentových zkouškách. Předpokladem pro zařazení dítěte do sportovní třídy je splnění talentových zkoušek z atletiky.

Ke stažení: Dotazník sportovní třídy Word nebo PDF