Loading color scheme

Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Opava, Englišova 82, z.s.
IČ: 05704910
Sídlo: Englišova 1082/82, Předměstí, 746 01 Opava
Číslo účtu: 281612010/0300

Právní forma

Spolek Působnost: Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu o plnohodnotný rozvoj vzdělávání žáků ZŠ Englišova Opava. Byl založen na konci ledna 2017 na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě (spisová značka L 15551) a plně ve všech oblastech navazuje na činnost Sdružení rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Opava, které ve škole aktivně působilo mnoho let. Změna právní formy proběhla z důvodu vydání nového Občanského zákoníku.

Účel spolku

1. Finanční, materiální a organizační pomoc ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace při přípravách a organizování školních akcí, jako jsou soutěže žáků, veřejná vystoupení žáků, návštěvy divadelních představení pro žáky, financování projektů a dalších školních akcí.
2. K plnění těchto cílů spolek získává a přijímá dary od fyzických i právnických osob a získává finance také z grantů a dotací.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd školy. Každou třídu reprezentuje na valné hromadě minimálně jeden zástupce. Statutárním orgánem je předseda.

Kompletní stanovy spolku si můžete stáhnou ZDE

Předsedkyně spolku: Vendula Živníčková

 

Roční příspěvek na každé dítě ve výši 400,- Kč byl pro školní rok 2023/2024 navržen a schválen dne 10.10.2023 na valné hromadě SRPDŠ. Příspěvek můžete předat v hotovosti přímo třídnímu učiteli, nebo zaslat na bankovní účet spolku (281612010/0300 - do zprávy pro příjemce pak zapište jméno, příjmení a třídu žáka).