Loading color scheme

Výchovného poradce můžete navštívit v: úterý 7:05 – 7:35 hodin, popř. po telefonické domluvě 

Pokyny k přijímacímu řízení:
Přijímací zkoušky na střední školy, nejčastější dotazy

Volba povolání odkazy:
Internetový atlas školství
infoabsolvent.cz
Střední školy Moravskoslezského kraje

Přijímací zkoušky – ukázky testů:
www.scio.cz
www.cermat.cz