08:54 17.02.2020, dnes má svátek Miloslava, zítra Gizela   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » BUDOUCÍ 1. TŘÍDY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:Elektronické přihlášky do 1. třídy pro školní rok 2020/2021


Název projektu: projekt Mensy ČR realizovaný v rámci projektu Moravskoslezského kraje OKAP
Reg. číslo projektu: CZ. 02,3,68/0,0/0,0/16-034/0008507


Název programu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKCílem projektu je zvýšení kvality didaktické práce na základních školách regionu, podpora individualizace výuky a podpora matematické gramotnosti na školách.
Název projektu: Cesta kvality a inovace 2
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004876


Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníProjekt je zaměřen na zajištění pracovní pozice speciálního pedagoga ve škole, dále na provoz četnářského klubu a klubu zábavné logiky a deskových her a v neposlední řadě na vzdělávání pedagogických pracovníhů školy zaměřené na budování čtenářských dovedností žáků, zavádění inkluze do praxe a mentoring.
Název projektu: Zabezpečení ZŠ EnglišovaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v rámci projektu "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" naší škole finanční prostředky na nákup a instalaci kamerového systému s nahráváním (hlídající vstupy do školy) a na pořízení nového videotelefonu u hlavního vchodu do školy. Cílem tedy bylo v co největší míře zvýšit bezpečnosti dětí naší školy a rovněž zamezit vstupu nažádoucím osobám do školy .
Tisková zpráva k projektu je k dispozici ZDE.

Název projektu: Seznámení a práce s obráběcími stroji
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1447V rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se nám podařilo zakoupit 15 ks certifikovaných funkčních miniatur obráběcích strojů, na kterých mohou děti soustružit, řezat, vrtat, brousit a frézovat.
Více o projektu ZDE.

Název projektu: Zlepšení jazykových dovedností
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2283V rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost proběhlo hned několik akcí současně. Pět vybraných pedagogických pracovníků školy se zúčastnilo intenzivního čtrnáctidenního metodicky - jazykového kurzu ve Velké Británii. Dále čtyřicet žáků školy spolu s pedagogickým doprovodem navštívilo Anglii, kde se seznamovali s kulturou Spojeného království a aktivně se účastnili výuky v místních školách. V rámci poslední aktivity proběhlo na podporu čtenářské gramotnosti na škole ve čtyřech ročnících 40 čtenářských dílniček, které vedli rovněž v rámci projektu proškolení pracovníci školy a významným způsobem se také rozšířil knižní fond ve školní knihovně.
O jazykovém pobytu více ZDE.
O čtenářských dílničkách více ZDE.

Název projektu: Za krásami JeseníkůZákladní škola Opava, Englišova 82 se stala příjemcem finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. V rámci tohoto programu jsme uskutečnili 1 turnus ozdravného pobytu pro 60 žáků 1. stupně v délce 11 dnů (10 nocí). Více informací naleznete ZDE
Název projektu: Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV)
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0028Základní škola Opava, Englišova 82 se stala finančním partnerem společnosti NIDV v projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Prostřednictvím projektu byla školy vybavena dvaceti přenosnými počítači a téměř všichni padagogičtí pracovníci přošli mnohahodinovými školeními zaměřenými na modernizaci výuky pomocí moderních IT technologií.
Název projektu: Modernizace přírodovědné učebny.
Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/30.01665Základní škola Opava, Englišova 82 se stala příjemcem finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013.
Prostřednictvím projektu byla vybavena přírodovědná učebna novým žákovským a učitelským nábytkem, ozvučenou interaktivní tabulí, žákovskými počítačovými "hnízdy" a moderním vědeckým vybavením pro žákovské bádání.
Vice informací naleznete ZDE.
Naše škola získala finanční prostředky z fondů EU ke zlepšení podmínek vzdělávání v následujících výukových oblastech: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy a finanční gramotnost.
Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.Název projektu:  Modernizace výuky pro oblast „Člověk a svět práce"                              na opavských školách.

Reg. číslo projektu:  CZ.1.10/2.1.00/06.00365
 
Základní škola Opava, Englišova 82 se stala příjemcem finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013.

Prostřednictvím projektu byly vybaveny prostory určené k výuce předmětů zařazených do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Žákům umožní získat podrobné technické vědomosti, znalosti a manuální dovednosti, které si následně budou moci ověřit v praxi.


Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia (na základě rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia) pro školní rok 2009/2010 finančně podpořil naši družební spolupráci s polským partnerem v projektu "Aktivně spolu".

Název projektu:  Moderní environmentální vzdělávání v přírodě

Reg. číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.07/02.0036
 
Název OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo výzvy 2, název výzvy Moravskoslezský kraj - 2. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.1, název prioritní osy Počáteční vzdělávání, název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt je zaměřen na spolupráci žáků a učitelů Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě, a Základní školy Opava, Englišova 82 s odbornými pracovníky při tvorbě vzdělávacích materiálů v 7 ucelených oblastech environmentální výuky.

 Stránky projektu:  www.environmentalni-vzdelavani.cz


Název projektu:  Otvíráme bránu jazyků

Reg. číslo projektu:  CZ.1.07./1.1.07/11.0151


Jsme partnerskou školou v projektu, jehož klíčovými aktivitami je tvorba učebních materiálů pro výuku angličtiny dětí a dospělých, akreditované kurzy angličtiny pro učitele a výjezd žáků do zahraničí.
Z naší školy se projektu účastní Mgr. Hana Šebestová, jako tvůrce učebních materiálů.

Projekt probíhá od 1. 1.2009 do 30. 9. 2011.

Naše škola se v letech 2005 a 2006 zapojila do projektů SIPVZ.


Tato stránka je optimalizována pro prohlížeč MS Internet Explorer 5.5
Minimální rozlišení je 800x600,16 bit, full-screen (F11)
Online od 10.05.2001
Tyto stránky vytvořil
© 2001 Aleš Rosa - R-ART.NET - info@r-art.netŠkolství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava