Loading color scheme

Projekty EU

Projekt

Moderní výuka 3

plakat op jak

Projekt

Digitalizujeme školu

172

173a174

projekt digitalizujeme skolu

Logo IROP MMR

Modernizace dvou počítačových učeben ZŠ Englišova

Logo IROP MMR

Projekt „Modernizace dvou počítačových učeben ZŠ Englišova“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013089) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je modernizace dvou počítačových učeben, včetně stavebních úprav, pořízení nového vybavení a vybudování bezbariérového sociálního zázemí.

Škola realizuje projekt z registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011001

Projekt

Doučování žáků škol

projekt doucovani

Projekt

MODERNÍ VÝUKA

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podporu, využití ICT ve výuce, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit.

eu

Škola realizuje projekt z registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018290,

který navazuje na projekt Moderní výuka.

Projekt

MODERNÍ VÝUKA 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podporu a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

eu