07:03 17.02.2020, dnes má svátek Miloslava, zítra Gizela   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » BUDOUCÍ 1. TŘÍDY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:

STRÁNKY SPORTOVNÍCH TŘÍD>Základní informace>
>Kontakty>
>Výběr do sportovních tříd<

>Přihláška do sportovních tříd<
>Rozvr hodin Tv ve školním roce 2018/19<
>Termíny sportovních soutěží a akcí ST jaro,podzim 2019<
>Výsledky sportovních soutěží<
>Obecné testy žáků ST<
>Atletické rekordy školy<
>Pohár rozhlasu<
>Tabulky atletických výkonů v určitém roce / ST + Sokol Opava/<
>Bodování v soutěžích družstev / TJ Sokol Opava/<
>Dlouhodobé tabulky školy atletických výkonů<
>Dlouhodobé tabulky - Sokol Opava<
>Fotogalerie<
Základní informace o systému sportovních tříd

Sportovní třídy se zaměřením na atletiku jsou chápány jako výběrová školská zařízení, kde zařazení žáků je ovlivněno mírou pohybového talentu jedince. Jsou ustanoveny na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se souhlasem ředitelství základní školy, zřizovatele ZŠ, Českého atletického svazu a spolupracujicího atletického oddílu.Svou činnost vyvíjejí na druhém stupni základní školy od 6. do 9. třídy. V podmínkách naší školy je zřizována přípravná 5. sportovní třída na prvním stupni ZŚ.Kontakty a vedení ST ve školním roce 2018/19

Vedoucí trenér: Mgr. Jaromír Korbel, tel 606 443 969, mail: korbel@opava.cz

Smluvní trenéři: Mgr. Jan Škrabal, Mgr. David Bednář, Mgr. Petr Mička

Učitelé ve sportovních třídách:Mgr. Jan Škrabal, Mgr. David Bednář, Mgr. Petr Mička, Eva Kociánová, Jaromír Korbel,Vladěna HrbáčováVÝBĚR DO SPORTOVNÍCH TŘÍD

Rodiče dětí, které mají zájem o studium ve sportovních třídách, mohou kdykoliv během školního roku kontaktovat ředitelství školy, nebo vedoucího trenéra. Talentové zkoušky pro zájemce do sportovních tříd proběhnou ve školním roce 2018/19 17.5.2019 v 8,00 hod. na školním; hřišti ZŠ Englišova v Opavě. U zájemců budou prováděny tyto testy: běh na 50 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký měřený od místa odrazu, pětiskok, běh na 1500 m, měření tělesné výšky a hmotnosti.Přihláška do sportovních tříd

Máte li zájem o zařazení Vašeho dítěte do sportovní třídy, informujte se na naší škole buď u vedoucího trenéra ST Mgr. Jaromíra Korbela (telefon: 606 443 969) nebo u ředitele školy Mgr. Jana Škrabala (telefon: 606 616 997 nebo 553 715 763), případně na sekretariátu školy (telefon: 553 715 006) a zažádejte prosím o předběžnou přihlášku, kterou si můžete také stáhnout z těchto stránek.

Ke stažení: přihláška


Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu naší školy, případně emailem na adresu vedoucího trenéra (korbel@opava.cz). Každou přihlášku, kterou dostaneme, evidujeme a počítáme s účastí na talentových zkouškách. Předpokladem pro zařazení dítěte do sportovní třídy je splnění talentových zkoušek z atletiky.

K ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY MŮŽETE VYUŽÍT I NÍŽE UVEDENÝ FORMULÁŘ:

Dotazník pro rodiče

Jméno dítěte:                         
Příjmení dítěte:                       
Datum narození dítěte:            
Škola, kterou dítě navštěvuje:
Ročník:                                  

Jméno zákonného zástupce dítěte:       
Příjmení zákonného zástupce dítěte:    
Kontaktní adresa:  
PSČ:  Telefon: E-mail:

Mám zájem, aby moje dítě navštěvovalo sportovní třídu:


                                ANO      NE      NEJSEM ROZHODNUT


Prospěch žáka na pololetí tř.:
Matematika:   Český jazyk:   Přírodověda (Přírodopis):   
Vlastivěda (Dějepis): Anglický jazyk:
Dítě se učí druhý cizí jazyk (ne / ano - jaký):  

Výška otce (cm):       Výška matky (cm):   
Sportoval jste:
OTEC                    ANO      NE      REKREAČNĚ      ZÁVODNĚ
                                 Ve sportu:   
MATKA                ANO      NE      REKREAČNĚ      ZÁVODNĚ
                                 Ve sportu:   
Sportuje vaše dítě?
V jakém sportu:     
Kolikrát týdně:       

Místo pro připomínky:
                              
Datum vyplnění:    Vyplnil: 

                  

Ujistěte se, zda byl vyplněný formulář skutečně odeslán. Chybná nastavení poštovního klienta uživatele mohou zabránit správnému odeslání.

Rozvrh hodin sportovní přípravy žáků ST ve školním roce 2018/19

Časový rozvrh hodin v týdením plánu pro sportovní i nesportovní třídy naleznete zde

Termíny atletických soutěží - jaro,podzim 2019

Termínová listina: zde

Výsledky sportovních soutěží žáků školy ve školním roce

Obecné testy žáků ST

Období testuSoubory ke stažení
JARO 19962Testy J-92
PODZIM 1992Testy P-92
JARO 1993Testy J-93
PODZIM 1993Testy P-93
JARO 1994Testy J-94
PODZIM 1994Testy P-94
JARO 1995Testy J-95
PODZIM 1995Testy P-95
JARO 19966Testy J-96
PODZIM 1996Testy P-96
JARO 1997Testy J-97
PODZIM 1997Testy P-97
JARO 1998Testy J-98
PODZIM 1998Testy P-98
JARO 1999Testy J-99
PODZIM 1999Testy P-99
JARO 2000Testy J-00
PODZIM 2000Testy P-00
JARO 2001Testy J-01
PODZIM 2001Testy P-01
JARO 2002Testy J-02
PODZIM 2002Testy P-02
JARO 2003Testy J-03
PODZIM 2003Testy P-03
JARO 2004Testy J-04
PODZIM 2004Testy P-04
JARO 2005Testy J-05
PODZIM 2005Testy P-05
JARO 2006Testy J-06
PODZIM 2006Testy P-06
JARO 2007Testy J-07
PODZIM 2007Testy P-07
JARO 2008Testy J-08
PODZIM 2008Testy P-08
JARO 2009Testy J-09
PODZIM 2009Testy P-09
JARO 2010Testy J-10
PODZIM 2010Testy P-10
JARO 2011Testy J-11
PODZIM 2011Testy P-11
JARO 2012Testy J-12
PODZIM 2012Testy P-12
JARO 2013Testy J-13
PODZIM 2013Testy P-13
JARO 2014Testy J-14
PODZIM 2014Testy P-14
JARO 2015Testy J-15
PODZIM 2015Testy P-15
Rekordy školy

Rekordy školy v jednotlivých disciplínách a v jednotlivých ročnících podle narození naleznete zde.

Pohár rozhlasu - celostátní atletická soutěž pro žáky všech základních škol v ČR

Výsledky družstev naší školy v posledních létech v této soutěži v jednotlivých kategoriích: zde.

Atletické tabulky / sportovní třídy + Sokol Opava/

Aletické výkony ( tabulky ) v jednotlivých létech: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000Bodování v soutěžích družstev TJ Sokolu Opava

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dlouhodobé tabulky školy atletických výkonů

zde

Dlouhodobé tabulky - Sokol Opava

zde

Fotogalerie

Rok 2013:
Přespolní běh - Krajské kolo
Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva
MČR - přespolní běh mladšího žactva
MČR - Pohár rozhlasu
Zimní soustředění 8.S,B
Zimní soustředění 6.S,B
Soustředění 6.S,B
Rok 2012:
Rok 2011:

MČR gymnastika starší žáci /Liberec 16.-17.4.2011/
HAČ čtyřboj /Havířov 25.3.2011
Zimní soustředěni 8SB /Praděd 13.-18.3.2011
MČR žactva /Jablonec 13.3.2011/
Zimní soustředění 7SB /Sabinka 29.1.-3.2.2011
Rok 2010:
Zimní soustředění 6S /Švycárna 1.-6.2.2010/
Zimní soustředění 6B /Švycárna 8.-12.2.2010/
Zimní soustředění 9B /Praděd 1.-6.3.2010/
Zimní soustředění 8SB /Praděd 6.-12.3.2010
Zimní soustředění 7SB /Sabinka 11.-16.1.2010
Rok 2009:
Kinderiáda - Havířov 22.4.2009
MČR - gymnastika - Tábor 30.3.2009
Soustředěni 5SB - Jeseníky 23 - 27.3.2009
Soustředěni 6SB - Jeseníky 18 - 23.1.2009
Rok 2008:
MMaS víceboje - Olomouc 25.-27.1.2008
MČR víceboje - Praha 9.-10.2.2008
MČR dorostů a juniorů - Praha 16.-17.2.2008
Soustředění na Pradědu - 8.,9.třída
Školství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava