17:52 18.12.2018, dnes má svátek Miloslav, zítra Ester   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:

Spolek sportovních tříd při ZŠ Opava, Englišova Opava, z.s.

IČ: 689 41 838

Číslo účtu: 156381567/0300

Působnost:
Spolek sportovních tříd při ZŠ Englišova Opava, z.s. je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o práci sportovních tříd při ZŠ Englišova Opava.

Cíle spolku:
1. Činnost Spolku sportovních tříd při ZŠ Englišova Opava je zaměřena na koordinaci a sjednocení sportovního, výchovného a vzdělávacího působení rodiny a školy za účelem účinné a dobrovolné pomoci sportovním třídám fungujícím na ZŠ Opava, Englišova 82 při plnění jejich poslání.
2. Finanční, materiální a dobrovolnická organizační pomoc zástupcům ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace při přípravách a organizování akcí sportovních tříd.
3. K plnění těchto cílů spolek získává a přijímá dary od fyzických i právnických osob a získává finance také z grantů a dotací.
4. Seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a sportovními cíli a úkoly sportovních tříd ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace a s úlohou rodičů při jejich naplňování.
5. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je složena ze zástupců rodičů jednotlivých sportovních a souběžných tříd. Každou takovou třídu zastupuje ve velné hromadě minimálně jeden zástupce. Valná hromada následně ze svých členů volí tříčlennou Radu sportovních tříd (RST) a tříčlennou revizní komisi.

Kompletní stanovy spolku si můžete stáhnou ZDE


Pokud máte zájem poskytnout Spolku sportovních tříd finanční dar, peníze prosím zašlete na bankovní konto číslo: 156381567/0300. Děkujeme.

Zástupci rodičů v Radě sportovních tříd ve školním roce 2016/2017 a část roku 2017/2018:
5.S Mgr. David Bednář
6.B Hana Onderková
6.S Kateřina Šindelářová
7.B Mgr. Markéta Valentová
7.S Jiřina Kavanová
8.B Vladěna Benešová
8.S Hana Schusterová
9.B Simona Horná
9.S Mgr. Petra Valíková

Předseda spolku: Lenka Kavanová
Místopředseda spolku: Martin Vojáček (zástupce ředitele školy)
Pokladník: Leoš Ondráček
Účetní: Leoš Ondráček
Členové revizní komise: Lenka Kavanová, Leoš Ondráček, Martin Vojáček

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ REVIZNÍ KOMISE

DATUM ZASEDÁNÍ REVIZNÍ KOMISE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
20.10.2015 STAHUJ
4.11.2014 STAHUJ
22.10.213 STAHUJ
29.10.2012 STAHUJ


Plenární schůze rodičů sportovních a souběžných sportovních tříd konaná dne 17.10.2017 schválila následující ekonomické zajištění "Spolku sportovních tříd" pro školní rok 2017/2018:
- žáci 5. tříd budou přispívat částkou 50,-Kč měsíčně po dobu 10 měsíců (tedy 500,-Kč za rok)
- žáci 6. a 7. tříd budou přispívat částkou 150,-Kč měsíčně po dobu 10 měsíců (tedy 1.500,-Kč za rok)
- žáci 8. a 9. tříd budou přispívat částkou 190,-Kč měsíčně po dobu 10 měsíců (tedy 1.900,-Kč za rok)

Splátky byly stanoveny následovně (peníze lze předat třídnímu učiteli nebo zaslat na výše uvedený bankovní účet - do zprávy pro příjemce zapište jméno, příjmení a třídu žáka):
- za l.pololetí - 5. třídy - 250,-Kč - výběr od 13.11.-24.11.2017
- za 1.pololetí - 6.a 7.třídy - 750,-Kč - výběr od 13.11.-24.11.2017
- za 1.pololetí - 8.a 9.třídy - 950,-Kč - výběr od 13.11.-24.11.2017
- za 2.pololetí - 5. třídy - 250,-Kč - výběr od 26.3.-6.4. 2018
- za 2.pololetí - 6.a 7.třídy - 750,-Kč - výběr od 26.3.-6.4. 2018
- za 2.pololetí - 8.a 9.třídy - 950,-Kč - výběr od 26.3.-6.4. 2018

Dodatek:
Žák resp.rodič, který získal sponzora pro sportovní třídy a přispěje částkou přesahující 5.000,-Kč bude osvobozen od placení výše uvedeného příspěvku a to po celých 10 měsíců. Žák resp.rodič, který získal sponzora pro sportovní třídy a přispěje částkou přesahující 10.000,-Kč bude osvobozen od placení výše uvedeného příspěvku po celých 10 měsíců a bude mu hrazeno v plné výši soustředění. Kontrolní činnost hospodaření podléhá Radě rodičů sportovních tříd a revizní komisi, kteří předkládají závěry valné hromadě. Případné informace podají třídní učitelé sportovních tříd a vedoucí trenér p.Korbel. Sponzorské smlouvy a příspěvky FKSP je možno vyřizovat s p.zástupcem Vojáčkem.

ZÁPISY ZE SCHŮZEK RODIČŮ (ZÁSTUPCŮ ZA TŘÍDU) A Z PLENÁRNÍ SCHŮZE

ŠKOLNÍ ROK DATUM PLENÁRNÍ SCHŮZE ZÁPIS DATUM SCHŮZKY RODIČŮ ZÁPIS
2015/2016 20.10.2015 STAHUJ 31.5.2016 STAHUJ
2014/2015 4.11.2014 STAHUJ 22.6.2015 STAHUJ
2013/2014 22.10.2013 STAHUJ 28.5.2014 STAHUJ
2012/2013 30.10.2012 STAHUJ 11.6.2013 STAHUJ


Školství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava