08:41 17.02.2020, dnes má svátek Miloslava, zítra Gizela   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » BUDOUCÍ 1. TŘÍDY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:

PROJEKT EMISE


  

Světelné znečištění


   Ve čtvrtek 1.6. nás opět očekávali na Slezském gymnáziu. Školení bylo rozděleno na dvě části. Po prezentaci a splnění úkolů věnovaných světelnému znečištění jsme si mohli na školním dvoře prohlédnout let kvadrokoptéry a poté nás čekala část o legislativě. Dostali jsme praktický úkol podat stížnost na znečišťovatele ovzduší. Nebylo to vůbec jednoduché, protože studenti gymnázia představovali jednotlivé úřady – např. obecní zastupitelstvo, ČOI, soud, ombudsmana,… Nakonec nám museli poradit, které chyby jsme dělali a jak tedy někoho správně žalovat.

Účastnili se:Michaela Drábková, Valerie Madeová, Marek Tesař, Matěj Štěbra

  

Školení z chemie


   Dne 13. 3. 2017 jsme byli na Krajském úřadě v Ostravě. Připravili pro nás přednášku o tom, jak se ke znečišťování a ochraně ovzduší staví Moravskoslezský kraj. Po přednášce jsme jeli zpět do Opavy, kde nás na SGO čekalo školení z chemie. Z pokusů jsme poznali, že každý vzorek plastů (jiný polymer) hoří jinak, a proto lze toto hoření využít k orientačnímu určení polymeru.

Účastnili se:Michaela Drábková, Valerie Madeová, Lucie Kalusová, Viktor Špalek, Štěpán Vašek
  

Školení z fyziky


   Dne 22.2. 2017 bylo pro naše Emisaře uspořádáno školení z fyziky. Na pěti stanovištích si žáci vyzkoušeli různé fyzikální pomůcky a pokusy s nimi. Zkoušeli jsme lom světla a pomocí zrcadel a laseru vytvářeli obrazce na krabici, vytvářeli jsme elektrické obvody a měřili elektrický odpor. Zkoušeli jsme i platnost Archimédova zákona.

Účastnili se: Matěj Štěbra, Marek Tesař, Viktor Špalek, Klára Kadlčková, Lucie Kalusová
  

Chemie


   Na Mikuláše, 6. 12., jsme prošli dalším školením na SGO. Tentokrát to bylo školení z chemie. Kluci z devítky už chemii mají, pro sedmáky to bylo něco nového. Hlavní téma bylo PLASTY. Dozvěděli jsme se, jak jsou tvořeny, jaké jsou v nich vazby a hlavně, jak škodlivé a zapáchající je jejich spalování.

   Nejdříve byla malá přednáška. Dostali jsme všichni žvýkačku k rozžvýkání. Zkuste sami, co s rozžvýkanou žvýkačkou v puse udělá kousek čokolády. Většinu času jsme strávili v učebně chemie a pokusy si mohli zkoušet sami.

   Propíchnout balónek špejlí jsme zkoušeli už ve škole. Nová byla třeba práce s rozpustností plastů, zahřívání silonky a PVC a sledování změny jejich tvaru. Zajímavá byla výroba instantního sněhu ze savé látky, která se používá například v dětských plenkách. Domů jsme si odnesli vlastnoručně vyrobený sliz z lepidla a boraxu.

Účastnili se: Matěj Štěbra, Marek Tesař, Štěpán Vašek a Viktor Špalek
  

Fyzika


   V úterý 15. listopadu se pět emisařů naší školy zúčastnilo školení z fyziky. Po příchodu na SGO nás rozdělili do pěti různých skupin, které následně procházely jednotlivá stanoviště s úkoly. Na každém stanovišti nám pokusy vysvětlovali studenti gymnázia. Jednotlivá zadání byla:

   1. Měření rychlosti světla
   2. Účinnost rychlovarné konvice – Kde se ztrácí energie?
   3. Nabíječka vždy po ruce – lze nabíjet mobil citrónem?
   4. Vedení tepla – Jaký smysl má zateplování budov?
   5. Jak ovlivňuje příměs ve vodě její teplotu?

   Každého z nás bavilo něco jiného, ale věda v praxi byla nejen poučná a zajímavá, ale i chutná, protože naši pomůcku – čokoládu jsme mohli nakonec i sníst. Moc jsme si to užili.

Účastnili se: Matěj Štěbra, Marek Tesař, Valerie Madeová, Tereza Lerchová a Filip Hoblík
  

Meteorologie


   V úterý 11. října jsme byli na přednášce o meteorologii na Slezském gymnáziu. Začali jsme pranostikami a spojili je s daty v kalendáři a skutečným počasím. Pan učitel Mikulík nám ukazoval jednoduché pokusy, které souvisí s počasím – pokusy s tlakem, teplotou, vlhkostí vzduchu, s oblačností. Vysvětlili jsme si pojmy jako rosný bod nebo rozdíl mezi podnebím a počasím. Prohlídli jsme si drón.

   V programu Excel jsme upravovali data stažená z meteorologické stanice. Zkoušeli jsme dělat různé grafy závislostí. Přednášky se účastnili: Hadamčík, Vašek, Štěbra, Šišovský M.

Zkuste si pokus s tlakem vzduchu:
   Naplňte sklenici po okraj vodou. Položte na sklenici čtvrtku tvrdého papíru a mírně přitlačte. Potom opatrně otočte sklenici dnem vzhůru. Papír vám vodu ve sklenici udrží!

Upozornění: zkoušejte nad umyvadlem!

Vysvětlení: Na papír působí zespodu tlaková síla vyvolaná atmosférickým tlakem, která je větší (papír je mírně prohnut dovnitř sklenice) než hydrostatická síla uvnitř sklenice, vyvolaná tíhovou silou působící na vodu.Konference EVVO

   Ve čtvrtek 29. září jsme se v Kulturním domě Na Rybníčku zúčastnili konference o ovzduší a dopravě. Po slavnostním zahájení následoval dopolední program, v němž se nám nejvíce líbila show Smokemana. Poučil nás i pobavil. Ukazoval nám různé pokusy, např. balónky naplněné různými plyny, které poté zapálil a jejich výbuch otřásal celým sálem. Všechny pokusy se týkaly dřeva a jeho hoření.

   O přestávce jsme si mohli prohlédnout vůz měřící imise a škodliviny v ovzduší, a také výstavu figurín varujících před znečištěným ovzduším. Následovaly ještě prezentace, ale nejvíc jsme se těšili na soutěž o věcné ceny. Soutěže jsme se zúčastnili přes mobilní telefony. Měli jsme radost z každé správně zodpovězené otázky. Bohužel nikdo z nás cenu nezískal.

Emisaři ZŠ Englišova:
Matěj Štěbra, Tomáš Tesař, David Hula, Filip Hoblík, Jan Hadamčík, Štěpán Vašek


Školství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava